kijk eens naar uw bedrijfsvoering:

Kent u het percentage orders dat op tijd geleverd wordt?

 

 

ook in uw bedrijf zijn kansen om winst te vergroten

Weten hoe?

Als manager ben je met veel zaken bezig om je doelen te bereiken. Er is een strategie ontwikkeld, er zijn plannen uitgewerkt en er zijn keuzes gemaakt voor de inrichting en besturing van de organisatie.

In de loop van de tijd zit er beweging in de manier waarop de organisatie omgaat met de rest van de wereld. Nieuwe ontwikkelingen leveren kansen en risico’s, klanten verwachten andere producten en diensten, wetgeving beperkt of biedt mogelijkheden. Je bent druk bezig met de uitvoering van je eigen ideeën en plannen maar terwijl je bezig bent draait de wereld door, daar moet je op reageren.

Ten eerste is het van belang dat je tijdig over informatie beschikt die houvast biedt of je al dan niet je doelen bereikt. En dan wil je natuurlijk informatie en advies die je helpen de juiste maatregelen te nemen. Misschien komt het volgende maand goed. Misschien moeten je doelen en strategie of de inrichting en besturing van de organisatie worden aangepast.

 

Automatiseren! Maar dan?

Bij het verkrijgen van informatie neemt het automatiseren van processen met behulp van IT een centrale rol in. Maar de voordelen van automatisering zijn niet zonder meer te realiseren. Niet alleen de techniek maar ook de interne organisatie, de manier van werken, is bepalend.

De inzet van IT betekent een andere manier van werken, veranderingen in processen, procedures en in de taakinhoud van medewerkers. Belangrijk daarbij is hoe IT en medewerkers elkaar onderling in hun prestaties beïnvloeden.

Aan de ene kant kan een gebruiker een systeem anders gebruiken dan de bedoeling is. Aan de andere kant kan het ene systeem meer leveren dan het andere. Het maken van een doordachte keuze is belangrijk. Ook normen, waarden en cultuur spelen een belangrijke rol. Kortom, wilt u plezier hebben van uw IT-investering zorg dan vanaf het begin voor een goede aanpak. Kijk voor casebeschrijvingen bij resultaten

Daarom John Markmann

Als ervaren controller kan ik ondersteunen bij het maken van keuzes op het gebied van strategie, inrichting (structuur en processen) en besturing van de organisatie. Vooral met het ontwerpen en optimaliseren van de informatievoorziening en de toepassing van IT heb ik de laatste jaren goede resultaten geboekt. Mijn motivatie is het verbeteren van de prestaties van de afdeling Finance en de organisatie als geheel. Hoe ik dat doe?

Lees meer over:

aanpak waarom resultaten

 

John was ingehuurd om achterstanden weg te werken, maar ook om orde en structuur te creëren de financiële administratie. Als IT manager viel mij op dat John bereid was om ook rekening te houden met belangen buiten zijn directe domein, en tegelijk "in control" was ten aanzien van zijn trajecten. Hierdoor ontstaat er een vruchtbare samenwerking en werd er voortgang geboekt.

IT Security Consultant bij DPA Professionals