kijk eens naar uw bedrijfsvoering:

Wilt u eerder weten hoe de zaken er echt voor staan? Wilt u betere informatie en die sneller hebben?

 

 

ook in uw bedrijf zijn kansen om winst te vergroten

Weten hoe?

Resultaten

Uit diverse onderzoeken blijkt dat de belangrijkste ingrediënten van mijn aanpak, management control en informatiemanagement, een positieve bijdrage leveren aan zowel output als winstgevendheid van een organisatie. Daarmee is duidelijk dat het in algemene zin van belang is om aandacht te schenken aan management control en informatiemanagement.

Specifiek leveren mijn activiteiten efficiency-voordelen, snellere beschikbaarheid van relevante informatie en betere aansluiting van IT op de business op en concreet uit zich dat in kostenbesparingen en prestatieverbeteringen.

Hieronder zijn drie leerzame cases uit mijn praktijk uitgewerkt. De eerste case geeft inzicht in de mooie resultaten die behaald kunnen worden bij een zorgvuldig selectietraject bij een nieuw systeem. De tweede geeft inzicht in de gevolgen voor tijdige en betrouwbare informatie die kunnen ontstaan wanneer inhoudelijk onvoldoende aandacht wordt besteed aan de analyse bij het selecteren van een nieuwe systeem. De derde case toont aan dat goed verlopende administratieve processen niet alleen afhankelijk zijn van beschikbare IT-middelen maar ook van duidelijke afdelingsdoelstellingen, discipline en onderlinge samenwerking.

Mijn aanpak en de resultaten uitgebreid beschreven
 

Een nieuw financieel systeem

Omgeving: internationale retailorganisatie
 

Doel: vervanging financiele systeem en realiseren van zoveel mogelijk efficiency voordelen

Acties: analyse knelpunten, inventarisatie eisen en wensen, beoordelen kansen en verbeterpunten, pakketselectie, implementatie en uitrol
 

Resultaat: succesvolle vervanging van het financiele systeem, gerealiseerde besparingen € 50k per jaar
 

Alles lezen over de omstandigheden, de aanpak en het resultaat?

lees de case

Tijdige en betrouwbare informatie

Omgeving: detailhandel met productie- en dienstverlenende afdeling

Doel: verbeteren betrouwbaarheid van de informatie en tijdige oplevering borgen
 

Acties: oriëntatie, inventarisatie en analyse verbeterpunten, beoordeling aansluiting processen en systeem, formuleren verbetervoorstellen
 

Resultaat: helder inzicht in de oorzaak van de verbeterpunten, duidelijk geformuleerde adviezen voor verbetering
 

Alles lezen over de omstandigheden, de aanpak en het resultaat?

lees de case

Een afdeling organiseren

Omgeving: een shared-service achtige omgeving bij een personenhulpverlener

Doel: de rol van teamleider vervullen en achterstand verhelpen en voorkomen
 

Acties: inventariseren stand van zaken en sterke punten medewerkers, analyse van het proces en de randvoorwaarden, afdelingsdoel communiceren en taakverdeling opstellen,  proces optimaliseren en medewerkers ontwikkelen

Resultaat: duidelijkheid over taakinhoud, duidelijk proces, vermindering achterstand, besparingen van € 6k per maand, betere relaties met opdrachtgevers en leveranciers

Alles lezen over de omstandigheden, de aanpak en het resultaat?

lees de case

 

I hired John a number of times as a project manager for IT and finance related projects. In these assignments John proved to be a self-starter and works independently. He has the capacity to bring the project to an end in accordance with the objectives and within the set deadlines and budget. He realizes these goals with a good sense for the business and the company culture. He knows when to escalate issues and advises how to resolve them in a practical way. John is a real professional and I will definitely hire John again if such a project would show up in my organization.

Site Controller bij Akzo Nobel Chemicals