kijk eens naar uw bedrijfsvoering:

Wilt u eigenlijk een lager voorraadniveau maar bent u bang te laat te leveren?

 

 

ook in uw bedrijf zijn kansen om winst te vergroten

Weten hoe?

Waarom John Markmann?

Met ruim 30 jaar praktische ervaring binnen verschillende organisaties en in verschillende rollen heb ik een groot referentiekader. Ik communiceer makkelijk met medewerkers op verschillende niveau's in de organisatie en kan goed schakelen tussen het strategische en het operationele. Ik ben prestatiegericht, introspectief en strategisch waardoor ik energiek en gedreven te werk ga en met goed doordachte adviezen en oplossingen kom.  Herhaaldelijk heb ik opdrachten uitgevoerd en succesvol opgeleverd waar anderen voor mij daar niet in slaagden.

Ik kan ondersteuning bieden op het gebied van strategie, inrichting (structuur en processen) en besturing van de organisatie. Vooral met het ontwerpen en optimaliseren van de informatievoorziening en de toepassing van IT heb ik de laatste jaren goede resultaten geboekt.

Bel 06 - 10 29 55 12 voor meer informatie of een kennismaking en wanneer u:

  • ondersteuning nodig heeft op financieel administratief gebied
  • behoefte heeft aan een goed gekwalificeerde controller (tijdelijk of parttime)
  • ondersteuning wilt bij formulering van missie, visie en strategie en/of de implementatie daarvan
  • advies wilt over besturing en beheersing van de organisatie
  • de prestaties van de organisatie op bepaalde KPI's wilt verbeteren
  • plannen heeft om uw administratieve processen verder te digitaliseren
  • efactureren / UBL wilt oppakken
  • u knelpunten ervaart bij uw huidige ERP-systeem
  • belangrijke informatie structureel sneller tot uw beschikking wilt hebben

"Ik ben niet afhankelijk van bepaalde producten of leveranciers en onderscheid mij daarmee van een productconsultant. Een eventuele oplossing bestaat niet bij voorbaat uit de inzet van een bepaald product maar kan ook een organisatorische verandering zijn."

Mijn persoonlijke toegevoegde waarde is het nemen van initiatief en verantwoordelijkheid, het inbrengen van een ander perspectief dan binnen de organisatie gebruikelijk is en een strategische en alomvattende aanpak.

Strategisch

Ik ben goed in het bedenken van alternatieven en doordenken van scenario's en kom zodoende tot goed doordachte, passende en haalbare oplossingen. Daarbij verdiep ik me in andere betrokkenen en de omstandigheden om zodoende te begrijpen wat hen drijft of juist tegenhoudt.

Alomvattend

Het alomvattende komt naar voren doordat ik kijk naar de organisatie en haar processen als geheel. Het heeft geen zin om ergens een probleem te verhelpen wanneer daardoor ergens anders een nieuw probleem ontstaat. Dat hoeft echter zeker niet te betekenen dat de hele organisatie moet veranderen bij het aanpakken van een verbeterpunt.

Ander perspectief

Als adviseur van buiten de organisatie durf ik de  vanzelfsprekendheid van werkroutines te challengen.  Met respect en een open houding vraag ik naar het 'waarom' van acties. De opdrachten die ik heb uitgevoerd binnen diverse organisaties in diverse branches hebben mij geleerd dat er veel manieren zijn het doel te bereiken.

John kan worden gekwalificeerd als professioneel: deskundig en communicatief vaardig. Hij is in staat snel de materie tot zich te nemen en komt ook snel met resultaten. Hierbij gaat hij echter niet over één nacht ijs. Hij controleert voordat hij uiteindelijk tot actie overgaat. John kan zeer goed met andere collega's overweg; dit zowel in een leidinggevende rol maar ook in een adviserende en samenwerkende rol. Voor (complexe) financiële vraagstukken op operationeel niveau is John de man die je zoekt en wilt hebben.

Business Controller bij Eurofins Food Testing